HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 6 - AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

Điều 74. An toàn, vệ sinh viên (Trích Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 )

1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

2. An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

3. An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM 6

AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

(Biên soạn theo chương trình khung ban hành trong Nghị định 44/2016/NĐ-CP)

 

Thời gian huấn luyện: 04 giờ.( Chưa bao gồm nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động)

Bằng cấp sau khi kiểm tra đạt yêu cầu: Chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ

Đối tượng huấn luyện: : Nhóm 6- ATVSV, theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

 

A. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

 

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

 
 
 

I

Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

 

1

Khái niệm, Mục đích và ý nghĩa của an toàn vệ sinh viên

 

2

Nguyên tắc tổ chức và tiêu chuẩn ATVSV:

 

3

Quyền, nghĩa vụ và hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên

 

4

Phương pháp, chế độ và nội dung sinh hoạt mạng lưới ATVSV

 

II

Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

 

III

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

 

 

B. GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN

 

Giảng Viên của chương trình huấn luyện  là các giảng viên, các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao có tâm huyết và có chứng chỉ giảng viên do cục an toàn lao động cấp .

Chương trình có thể được tổ chức tại các doanh nghiệp hoặc tại trung tâm của SST

Để biết thêm thông tin hoặc nhận tài liệu giới thiệu chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo SST  qua số điện thoại 0908067408 hoặc email : huanluyenantoanmiennam@gmail.com

Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn
Đánh giá của bạn:
*
*
*
 Captcha

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế