Huấn luyện an toàn nhóm 4 - Nhóm an toàn chung

Huấn luyện an toàn nhóm 4 được chính phủ quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và số 140/2018/NĐ-CP, chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bao gồm cả 6 nhóm đối tượng lao động chính. Trong bài viết này đơn vị An toàn Miền Nam sẽ trình bày cho bạn hơn về một số thông tin của chương trình đào tạo nhóm lao động này nhé!

1. Huấn luyện an toàn nhóm 4 là gì?

Huấn luyện an toàn nhóm 4 thuộc 1 trong 6 nhóm huấn luyện an toàn lao động, đây là quá trình thực hiện các công tác đào tạo, giảng dạy cho người lao động những các kiến thức, kỹ năng cần thiết về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với vị trí công việc được giao cho các đối tượng người lao động thuộc nhóm 4.

Huấn luyện an toàn nhóm 4

1.1. Đối tượng cần được huấn luyện an toàn nhóm 4

Nhằm phổ biến các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, giúp giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người, pháp luật Việt Nam đã có những quy định về việc huấn luyện an toàn lao động. Theo đó, việc tổ chức huấn luyện này được phân loại theo từng nhóm đối tượng khác nhau. 

Tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ban hành vào ngày 15/5/2016 đã quy định chi tiết một số điều về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho từng nhóm đối tượng lao động khác nhau.

Theo đó, nhóm 4 là nhóm người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp đang làm các công việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động như: kế toán, văn thư, nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng,...

Ngoài ra những người đang học nghề, tập nghề hoặc đang thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động cũng nằm trong nhóm đối tượng lao động này.

Vậy bạn có thắc mắc, tại sao những người thuộc nhóm đối tượng này không trực tiếp làm các công việc cần yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động nhưng vẫn phải thực hiện huấn luyện an toàn lao động? Vì những lý do sau:

 • Công tác huấn luyện an toàn lao động không chỉ hạn chế những rủi ro, tai nạn nghề nghiệp, mà còn nhằm mục đích giúp người lao động hiểu hơn về các quyền và nghĩa vụ của mình cũng như các chế độ, chính sách về an toàn lao động trong doanh nghiệp mà mình đang làm việc. 

 • Khi tham gia huấn luyện an toàn lao động, các đối tượng lao động thuộc nhóm 4 sẽ được hướng dẫn về nội quy an toàn, vệ sinh lao động, nhận diện các biển báo và chỉ dẫn an toàn. 

 • Tuy không trực tiếp làm việc có nguy hiểm như các đối tượng khác, nhưng các cán bộ công nhân viên thuộc nhóm 4 cũng cần được hướng dẫn để phát hiện các yếu tố nguy hiểm và cách sử dụng các thiết bị an toàn, các phương tiện cá nhân khi cần thiết.

 • Ngoài ra, trong chương trình huấn luyện an toàn nhóm 4 cũng có các nội dung liên quan đến kỹ năng xử lý sự cố phát sinh, mà học viên thuộc nhóm 4 có thể áp dụng để xử lý công việc hoặc tự thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp. 

 • Khóa huấn luyện an toàn nhóm 4 giúp bồi dưỡng các kiến thức về văn hóa an toàn lao động, các phương pháp nhằm cải thiện lao động và đào tạo các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.

1.2. Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 là gì?

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 được xây dựng và thực hiện dựa trên cơ sở các quy định của nhà nước tại khoản 4, điều 18, Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Khóa huấn luyện sẽ bao gồm ba nội dung cơ bản sau:

Nội dung I: Các kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động

 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố gây nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

 • Văn hóa an toàn trong môi trường sản xuất và kinh doanh.

 • Quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, các chính sách và chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động, chức năng và nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

 • Những kiến thức cơ bản về nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động. 

 • Công dụng và cách sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến

 • Nghiệp vụ và kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Nội dung II: Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc

 • Nhận biết thực tế các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh, các biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

 • Thực hành quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao.

 • Thực hiện quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp

 • Thực hành các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động đơn giản

Nội dung III: Kiểm tra, sát hạch khi kết thúc khóa huấn luyện

 • Cuối khóa huấn luyện, học viên nhóm 4 sẽ tham gia kiểm tra, sát hạch

 • Sau khi hoàn thành, các học viên sẽ được cấp sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo mẫu tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Trong đó sẽ ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4.

 • Với đối tượng đã được huấn luyện trong thời hạn dưới 12 tháng, sau khi  khi chuyển sang làm công việc mới hoặc có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện mới sẽ không bao gồm phần đã được huấn luyện trước đó.

Huấn luyện an toàn nhóm 4

2. Điều kiện của người tập huấn an toàn nhóm 4

Do nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 bao gồm nhiều vấn đề khác nhau, vì vậy yêu cầu người tập huấn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

 • Có trình độ đại học trở lên.

 • Có kinh nghiệm ít nhất V năm làm công việc xây dựng chính sách pháp luật, quản lý, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan doanh nghiệp, có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

 • Có ít nhất năm đến bảy năm làm công việc liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp và phải tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.

Ngoài những tiêu chuẩn trên, tùy vào từng nội dung huấn luyện sẽ có những tiêu chuẩn riêng như sau: 

 • Người huấn luyện thực hành: trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện hoặc có thời gian làm việc thực tế ít nhất năm năm. 

 • Người huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động: trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất ba năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp vào công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ.

 • Người huấn luyện nội dung chuyên môn về y tế lao động:  trình độ bác sĩ trở lên và đáp ứng một số các tiêu chuẩn khác.

Theo quy định, người huấn luyện an toàn nhóm 4, định kỳ 02 năm phải tham dự khóa tập huấn cập nhật kiến thức: chính sách, các quy định pháp luật, thông tin khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động ít nhất một lần.

Huấn luyện an toàn nhóm 4

Những người huấn luyện chuyên môn vệ sinh lao động, y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ không phải tham gia khóa tập huấn cập nhật này. 

3. Tài liệu huấn luyện an toàn nhóm 4

Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện, yêu cầu thực tế và chương trình khung huấn luyện đã được quy định, các đơn vị tổ chức huấn luyện, hoặc các doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện sẽ xây dựng tài liệu huấn luyện sao cho phù hợp.

Tài liệu huấn luyện an toàn nhóm 4 sẽ bao gồm những nội dung sau: 

 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc.

 • Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.

4. Thời gian huấn luyện an toàn nhóm 4

Thời gian huấn luyện lần đầu dành cho nhóm 4 được quy định như sau: tối thiểu tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. 

Mặc dù nhóm 4 là nhóm đối tượng lao động không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, tuy nhiên Nghị định 44/2016/NĐ-CP đã quy định rõ những đối tượng này phải huấn luyện định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần nhằm ôn lại kiến thức đã được huấn luyện. 

Đồng thời, người lao động được cập nhật thêm các kiến thức, kỹ năng mới về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện định kỳ bằng một nửa thời gian huấn luyện lần đầu.

Huấn luyện an toàn nhóm 4

5. Biểu phí huấn luyện an toàn nhóm 4

Đối với biểu phí huấn luyện an toàn nhóm 4 nói riêng và tất cả các nhóm đối tượng lao động khác nói chung chưa có một Nghị định hay Thông tư nào của nhà nước quy định về vấn đề này.

Và hiện nay, các đơn vị huấn luyện sẽ căn cứ dựa trên số lượng học viên để đưa ra biểu phí phí và những ưu đãi phù hợp. Ngoài ra để hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động, nhà nước cũng đã có những gói hỗ trợ kinh phí cho công tác huấn luyện an toàn lao động được quy định tại điều 32, Nghị định 88/2020/NĐ-CP.

6. Đơn vị huấn luyện nhóm 4 uy tín

Công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam là một trong những trung tâm kiểm định, huấn luyện an toàn uy tín trên toàn quốc. Với nhiều năm kinh nghiệm, đơn vị đã tổ chức rất nhiều khóa học huấn luyện an toàn cho từng nhóm đối tượng khác nhau. 

Ngày 04/03/2021, công ty đã được nhận quyết định số 40/QĐ-BLĐTBXH về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện các dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện Hạng C số 16/2021/GCN

Mục tiêu của khóa huấn luyện an toàn nhóm 4 được tổ chức bởi An toàn Miền Nam là: 

 • Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động;

 • Biết được các yêu cầu về  an toàn lao động vệ sinh lao động tại công trường, phân xưởng, các yêu cầu an toàn lao động vệ sinh lao động vói từng công việc được giao.

 • Nắm được các phương pháp sử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong sản xuất.

Đến với Huấn luyện an toàn Miền Nam, các học viên sẽ nhận được sự phục vụ chuyên nghiệp với các giảng viên, các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về an toàn, vệ sinh lao động có tâm huyết và có chứng chỉ giảng viên do cục an toàn lao động cấp theo thông tư 27/TT-BLĐTBXH.

Gọi cho chúng tôi

>>> Xem thêm các nhóm huấn luyện an toàn còn lại:

Chương trình huấn luyện an toàn nhóm 4 có thể được tổ chức ngay tại các doanh nghiệp hoặc tại trung tâm của công ty, thời gian của mỗi khóa huấn luyện có thể kéo dài 2 ngày. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về huấn luyện nhóm 4 hãy liên hệ hotline ngay đội ngũ chăm sóc viên của công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam để được tư vấn tận tình nhất nhé!

Thông tin liên hệ

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế