Tuyển dụng - Kiểm định viên 2021
  • by An toàn Miền Nam
Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam tuyển dụng kiểm định viên, thực hiện việc kiểm định an toàn, đo đạc, tư vấn, lập báo cáo và đánh giá.Xem thêm
Tuyển dụng - Nhân viên kinh doanh năm 2021
  • by An toàn Miền Nam
Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh.Xem thêm
Tuyển Giảng viên huấn luyện an toàn lao động
  • by An toàn Miền Nam
Công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam hoàn toàn đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện theo quyết định số 17/2015/GCN. Thực hiện tuyển Giảng viên huấn luyện an toàn lao động. Xem thêm
Tuyển nhân viên kinh doanh
  • by An toàn Miền Nam
Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST) là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động.Xem thêm

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế