KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG

Quy chuẩn kỹ thuật về bức xạ tia X tại nơi làm việc
  • by An toàn Miền Nam
Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 30/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc.Xem thêm
Quy định quy chuẩn kỹ thuật về bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
  • by An toàn Miền Nam
Quy định về bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc - Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 23/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc.Xem thêm
Quy định về điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
  • by An toàn Miền Nam
Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 25/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc.Xem thêm
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
  • by An toàn Miền Nam
Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 29/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.Xem thêm
Quy định kỹ thuật về rung tại nơi làm việc
  • by An toàn Miền Nam
Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung. giá trị cho phép tại nơi làm việc - Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc.Xem thêm
Quy định về điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
  • by An toàn Miền Nam
QCVN 21:2016/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động biên soạn, Cục Quản lý môi trường y tế trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.Xem thêm
Quy định giới hạn tiếp xúc về các yếu tố bụi tại nơi làm việc
  • by An toàn Miền Nam
QCVN 02 : 2019/BYT - Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.Xem thêm
Quy định mức tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc
  • by An toàn Miền Nam
Công ty TNHH An Toàn Miền Nam chi sẻ về quy định mức tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc. Xem thêm

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế