Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Huấn luyện an toàn lao động đề cập đến các chương trình đào tạo để người lao động tìm hiểu về các quy trình và thủ tục phòng ngừa trong công việc. Huấn luyện an toàn nhóm 3 là một trong những nhóm lao động có yêu cầu nghiêm ngặt, rất được chú ý trong 6 nhóm đối tượng huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Vậy các nội dung cũng như đối tượng phải tham gia huấn luyện cụ thể như thế nào sẽ được An Toàn Miền Nam giải đáp cụ thể ngay sau đây!

1. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 là gì?

Huấn luyện an toàn nhóm 3 là một trong những công tác huấn luyện an toàn lao động, đào tạo kỹ năng, kiến thức và giải pháp ứng phó các yếu tố gây hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc nghiêm trọng hơn là có thể gây hại đến tính mạng của người lao động. Đây cũng là nhóm các đối tượng làm việc trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn nhóm 3

2. Tại sao cần huấn luyện an toàn nhóm 3

Có nhiều lý do tại sao các khóa huấn luyện an toàn lao động quan trọng phải được giới thiệu và duy trì tại nơi làm việc. Có những lý do pháp lý cũng như những quy tắc về an toàn lao động, v.v., những lý do đạo đức, chẳng hạn như bảo vệ người lao động của bạn khỏi những thương tích không cần thiết hoặc lý do tài chính, chẳng hạn như giảm các khoản chi tiêu ở mức tối thiểu. Để đảm bảo duy trì những thực hành này, người lao động của bạn phải được đào tạo nghề đầy đủ, cho phép họ làm việc tự tin và an toàn hơn.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 giúp người lao động nâng cao nhận thức và kỹ năng về các mối nguy hại tiềm ẩn trong quá trình làm việc, từ đó có thể đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm phòng tránh các sự cố do tai nạn lao động cũng như các rủi ro một cách triệt để nhất.

Huấn luyện nhóm 3 không chỉ giúp hoạt động của công ty, doanh nghiệp hiểu và thực hiện được các biện pháp an toàn, chuyên nghiệp hơn mà còn giúp giảm thiểu chi phí do các sự cố về máy móc, người lao động đồng thời giúp năng suất công việc được tốt hơn.

Vì vậy, huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 sẽ mang lại các lợi ích như sau:

 • Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động;

 • Biết được đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại khi làm việc.

 • Trình bày được kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

 • Nắm được các phương pháp xử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong sản xuất.

Sức khỏe và an toàn phải là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp công nghiệp và việc cung cấp các chương trình huấn luyện an toàn lao động toàn diện là một khía cạnh quan trọng để duy trì môi trường làm việc an toàn. Đây cũng là một trong những mục tiêu đào tạo theo Chương Trình Khung Huấn Luyện (Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

3. Những lợi ích khi từ việc huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Các khóa huấn luyện an toàn lao động giúp doanh nghiệp có được những lợi ích như: 

 • Ngăn ngừa thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc
 • Cải thiện việc tuân thủ pháp luật và các quy định
 • Giảm chi phí, bao gồm giảm đáng kể phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động
 • Nâng cao an toàn và phúc lợi cho người lao động
 • Tăng năng suất khi làm việc
 • Danh tiếng công ty được nâng tầm và cải thiện

Đầu tư vào đào tạo huấn luyện an toàn lao động là lợi ích đôi bên cùng có lợi cho người sử dụng lao động và người lao động. Nó không chỉ tạo ra một môi trường làm việc an toàn mà còn góp phần tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và tạo dựng danh tiếng tích cực cho công ty.

4. Nội dung tài liệu huấn luyện an toàn nhóm 3

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 3 dựa trên Chương Trình Khung Huấn Luyện (Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

Về cơ bản, tài liệu huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 bao gồm các kiến thức cơ bản sau:

 • Các luật liên quan đến sức khỏe và an toàn
 • Vai trò của người quản lý và giám sát
 • Nguyên nhân gây thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc
 • Hệ thống quản lý an toàn
 • Rủi ro tại nơi làm việc
 • Hoàn thiện và thực hiện đánh giá rủi ro
 • Mối nguy hiểm tại nơi làm việc
 • Kiểm soát rủi ro
 • Huấn luyện nhân viên

Về nội dung chuyên ngành bao gồm: Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn nhóm 3

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 3 dựa trên Chương Trình Khung Huấn Luyện (Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

5. Thời gian huấn luyện nhóm 3 là bao nhiêu giờ

 • Tổng thời gian huấn luyện nhóm 3 trong lần đầu là 24h và các lần huấn luyện định kỳ tiếp theo sẽ là 50% thời gian so với lần đầu.

 • Đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, người lao động làm việc không theo hợp đồng sẽ được bên tổ chức huấn luyện nhóm 3 cấp thẻ an toàn. Thẻ này có thời hạn sử dụng là 2 năm

6. Đối tượng huấn luyện an lao động toàn nhóm 3?

Theo nghị định 44/2016 NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016, huấn luyện an toàn nhóm 3 với các đối tượng làm những công việc có yêu cầu rất nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: 

 • Người sản xuất, bảo quản, sử dụng và vận chuyển các hóa chất độc hại, nguy hiểm.

 • Người chế tạo,  sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành, kiểm tra máy, các thiết bị bên trong hang hầm, ở hầm tàu hoặc phương tiện thủy.

 • Người trực tiếp thi công xây dựng các công trình.

 • Người chế tạo hoặc lắp ráp các thiết bị, vật tư đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Người vận hành các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Người làm các công việc ở không gian bị hạn chế như: hầm, đường hầm, giếng, đường cống, bể, các công trình ngầm,…

 • Người làm công việc trên không hoặc nơi cheo leo rất nguy hiểm.

 • Người sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị đòi hỏi sự nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Người làm các công việc về hàn cắt kim loại.

 • Người thực hiện kiểm tra thiết bị vật tư, tháo dỡ đòi hỏi sự nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Người thực hiện kiểm định về kỹ thuật an toàn thiết bị đòi hỏi sự nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Người làm các công việc vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh chuồng trại.

 • Người làm vận hành, tháo dỡ, sửa chữa, bảo dưỡng, giám sát, kiểm tra hoạt động máy hoặc các thiết bị trong thi công xây dựng.

 • Người lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành và vệ sinh các loại máy mài,  máy phay, máy tiện, máy bào, cưa, máy in dùng trong công nghiệp,... 

 • Người làm việc trên biển, trên sông hoặc lặn dưới nước.

 • Người làm về thi công, vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị và hệ thống điện.

7. Đơn vị huấn luyện an toàn lao động uy tín

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 nhằm vào người sử dụng lao động, người giám sát, người quản lý và trưởng nhóm. Điều này bao gồm tất cả những người liên quan đến việc quản lý sức khỏe và an toàn. Ngoài ra, đơn vị chúng tôi cung cấp các khóa học phù hợp cho bất kỳ ai muốn nâng cao kiến ​​thức về sức khỏe và an toàn.

Một số lý do Quý công ty nên chọn đơn vị huấn luyện an toàn nhóm 3 uy tín tại An Toàn Miền Nam vì:

 • Các khóa học được công nhận
 • Giảng viên giàu kinh nghiệm
 • Các khóa học được điều chỉnh theo yêu cầu đào tạo riêng, quy mô của Quý công ty
 • Huấn luyện đào tạo ở bất kì địa điểm

Gọi cho chúng tôi

>>> Xem thêm các nhóm huấn luyện an toàn còn lại:

Trên đây là toàn bộ nội dung về huấn luyện an toàn nhóm 3 và những mức phạt mà mọi người nên lưu ý. Hy vọng bài viết trên đã giúp quý bạn có cái nhìn tổng quan hơn về chương trình đào tạo an toàn nhóm 3, nếu có nhu cầu hay bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ đội ngũ tư vấn công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam ngay để được giải đáp cụ thể nhé!

Thông tin liên hệ

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế