Văn bản pháp quy

 • Web Số
 • 02 tháng 3 2023

QCVN18 2014 An toan trong xay dung

Xem thêm >>
 • Web Số
 • 02 tháng 3 2023

QCVN09_2012_BLDTBXH_AN TOAN DUNG CU DIEN CAM TAY

Xem thêm >>
 • Web Số
 • 02 tháng 3 2023

QCVN03_2011_BLDTBXH_AN TOAN LAO DONG HAN DIEN

Xem thêm >>
 • Web Số
 • 02 tháng 3 2023

QCVN 17-2013 An toan Cong viec han hoi

Xem thêm >>
 • Web Số
 • 02 tháng 3 2023

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn

Xem thêm >>
 • Web Số
 • 02 tháng 3 2023

Bộ luật lao động 2012

Xem thêm >>
 • Web Số
 • 02 tháng 3 2023

NGHỊ ĐỊNH 95/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Xem thêm >>
 • Web Số
 • 02 tháng 3 2023

NGHỊ ĐỊNH 45/2013-NDCP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem thêm >>
 • Web Số
 • 02 tháng 3 2023

Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Xem thêm >>
 • Web Số
 • 02 tháng 3 2023

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH - danh mục các công việc được sử dụng lao động dưới 15 tuổi

Xem thêm >>
 • Web Số
 • 02 tháng 3 2023

Thông tư 05 năm 2014 về ban hành danh mục máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt.

Xem thêm >>
 • Web Số
 • 02 tháng 3 2023

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Xem thêm >>

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế