Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động
  • by An toàn Miền Nam
Tổng hợp các văn bản pháp luật quy định về an toàn, vệ sinh lao độngXem thêm
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện
  • by An toàn Miền Nam
Công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam nhận quyết định số 40/QĐ-ATLĐ về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.Xem thêm
Bộ luật lao động 2012
  • by An toàn Miền Nam
Bộ luật lao động 2012 Xem thêm
Xử phạt hành chính theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP
  • by An toàn Miền Nam
Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Xem thêm
Quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi tại Nghị định 45/2013-NDCP
  • by An toàn Miền Nam
Nghị định 45/2013-NDCP quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.Xem thêm
Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
  • by An toàn Miền Nam
Công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam thông tin về Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.Xem thêm
Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH - danh mục các công việc được sử dụng lao động dưới 15 tuổi
  • by An toàn Miền Nam
Công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam thông tin về Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH - danh mục các công việc được sử dụng lao động dưới 15 tuổi Xem thêm
Thông tư 05 năm 2014 về ban hành danh mục máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt
  • by An toàn Miền Nam
Công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam thông tin về Thông tư 05 năm 2014 về ban hành danh mục máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt. Xem thêm

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế