KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Yếu Tố Nguy Hiểm Và Có Hại Khi Sử Dụng Nồi Hơi Thủ Công (Đốt Than)
  • by An toàn Miền Nam
Công ty TNHH An Toàn Miền Nam chia sẻ đến quý khách háng một số yếu tố có hai khi sử dụng nội hơi thủ công (nồi đốt than).Xem thêm
Các yếu tố nguy hiểm trên công trường xây dựng
  • by An toàn Miền Nam
Công ty TNHH An Toàn Miền Nam thông tin về các mối nguy hiểm gây mất an toàn trên công trường xây dựng. Các vấn đề quan trọng này cần nắm và hiểu để phòng tránh.Xem thêm
Quy tắc an toàn trong phá vỡ công trình
  • by An toàn Miền Nam
Công ty TNHH An Toàn Miền Nam chia sẻ quy trình an toàn trong phá vỡ cần đảm bảo nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản cũng như con người trong quá trình lao động.Xem thêm
An toàn khi làm việc trên giàn giáo
  • by An toàn Miền Nam
Công ty TNHH An Toàn Miền Nam thông tin về tình trạng mất an toàn của hệ thống giàn giáo trong công trường, gây sự cố nghiêm trọng. Đảm bảo an toàn làm việc trên giàn giáo là hết sức quan trọng.Xem thêm
Quy tắc an toàn đề phòng vật rơi, đổ trên công trường xây dựng
  • by An toàn Miền Nam
Quy tắc an toàn đề phòng vật rơi, đổ trên công trường xây dựng, phòng ngứa các nguy cơ vật rơi, đổ trên công trường xây dựng.Xem thêm
Phơi nhiễm hóa chất - Các biện pháp kiểm soát nguy cơ
  • by An toàn Miền Nam
Ở nơi làm việc có nguy cơ phơi nhiễm hóa chất cao, cần thực thiện các biện pháp kiểm soát thích hợp để giảm nhẹ phơi nhiễm nhằm bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động.Xem thêm
Yếu tố tâm sinh lý trong tai nạn lao động
  • by An toàn Miền Nam
Yếu tố tâm sinh lý trong tai nạn lao động là một trong những vấn đề đáng được quan tâm đối với doanh nghiệp, việc làm này giúp doanh nghiệp hơn tâm tư, nguyên vọng của nhân viên và các áp lực tâm lý mà họ trải qua.Xem thêm
Các nguyên tắc cốt lõi về an toàn vệ sinh lao động
  • by An toàn Miền Nam
An toàn vệ sinh lao động là một lĩnh vực đa ngành nghề, thường xuyên tiếp cận với những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực khoa học như y tế , ecgônômi, vật lý và hóa học, cũng như công nghệ, kinh tế học, luật pháp và hoạt động khác nhau. Xem thêm

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế