NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

 • Administrator
 • 15 tháng 3 2023
Ngày 04 tháng 03 năm 2021 Công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam nhận quyết định số 40/QĐ-BLĐTBXH về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Cùng ngày Cục an toàn lao động đã cấp giấy chứng nhận Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện Hạng C số 16/2021/GCN. Theo đó chúng tôi có đầy đủ chức năng tổ chức huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động được quy định tại nghị định 44/2016-NĐ-CPXem thêm >>
 • Administrator
 • 16 tháng 3 2023

Giấy chứng nhận Hoạt động thử nghiệm

Xem thêm >>
 • Administrator
 • 16 tháng 3 2023

Giấy chứng Nhận đăng ký Dạy Nghề

Xem thêm >>
 • Administrator
 • 16 tháng 3 2023

Giấy chứng nhận đủ điều kiện Hoạt động dịch vụ  kiểm định an toàn lao động.

Xem thêm >>
 • Administrator
 • 13 tháng 3 2023

Mẫu Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động

Xem thêm >>
 • Administrator
 • 16 tháng 3 2023

Ngày 11/11/2016 Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam nhận công văn số 11048/SYT-NVY về việc công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động . Theo đó công ty chúng tôi có đầy đủ năng lực thực hiện quan trắc môi trường lao động quy định tại nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Xem thêm >>

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế