Huấn luyện an toàn nhóm 3, nhóm làm việc yêu cầu nghiêm ngặt

Huấn luyện an toàn nhóm 3 là một trong những nhóm lao động có yêu cầu nghiêm ngặt, rất được chú ý trong 6 nhóm đối tượng huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Vậy quy trình, đối tượng phải tham gia và nội dung huấn luyện cụ thể như thế nào sẽ được STT giải đáp cụ thể ngay sau đây.

1. Huấn luyện an toàn nhóm 3

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 là gì và lý do cần phải huấn luyện sẽ được giải đáp ngay sau đây:

1.1. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 là gì?

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 là một trong những công tác huấn luyện an toàn, đào tạo kỹ năng, kiến thức và giải pháp ứng phó các yếu tố gây hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc nghiêm trọng hơn là có thể gây hại đến tính mạng của người lao động. Đây cũng là nhóm các đối tượng làm việc trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động.

1.2. Tại sao cần huấn luyện an toàn nhóm 3

Huấn luyện an toàn nhóm 3 giúp người lao động nâng cao nhận thức và kỹ năng về các mối nguy hại tiềm ẩn trong quá trình làm việc, từ đó có thể đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm phòng tránh các sự cố do tai nạn lao động cũng như các rủi ro một cách triệt để nhất.

Huấn luyện nhóm 3 không chỉ giúp hoạt động của công ty, doanh nghiệp hiểu và thực hiện được các biện pháp an toàn, chuyên nghiệp hơn mà còn giúp giảm thiểu chi phí do các sự cố về máy móc, người lao động đồng thời giúp năng suất công việc được tốt hơn.

Vì vậy, huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 sẽ mang lại các lợi ích như sau:

 • Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động;

 • Biết được đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại khi làm việc.

 • Trình bày được kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

 • Nắm được các phương pháp xử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong sản xuất.

Đây cũng là một trong những mục tiêu đào tạo theo Chương Trình Khung Huấn Luyện (Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

2. Nội dung tài liệu huấn luyện an toàn nhóm 3

Nội dung huấn luyện nhóm 3 phải đảm bảo các yếu tố sau:

Về cơ bản, tài liệu huấn luyện an toàn nhóm 3 bao gồm các kiến thức cơ bản sau:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành.

 • Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.

Về nội dung chuyên ngành bao gồm: Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 3 dựa trên Chương Trình Khung Huấn Luyện (Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

3. Quy trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Quy trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 sẽ bao gồm:

3.1. Điều kiện huấn luyện an toàn nhóm 3

Huấn luyện an toàn nhóm 3 thì người huấn luyện phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Huấn luyện nội dung theo hệ thống pháp Luật an toàn vệ sinh lao động.

 • Huấn luyện nội dung theo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động và cả kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động.

 • Huấn luyện đầy đủ lý thuyết chuyên ngành.

 • Huấn luyện thực hành đảm bảo tính ứng dụng vào thực tiễn cao.

3.2. Huấn luyện nhóm 3 có cần đào tạo riêng từng loại công việc

Huấn luyện nhóm 3 không cần phải đào tạo riêng theo từng loại công việc. Bởi người lao động thuộc nhóm 3 chỉ cần đào tạo 1 lần và theo định kỳ chung với các loại công việc.

Tại khoản 5 Điều 14 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, nếu công việc có tính chất, đặc thù riêng thì có thể gộp lại đào tạo chung trong 1 buổi mà không cần phân riêng ra.

4. Tổng thời gian huấn luyện nhóm 3 là bao nhiêu giờ

 • Tổng thời gian huấn luyện nhóm 3 trong lần đầu là 24h và các lần huấn luyện định kỳ tiếp theo sẽ là 50% thời gian so với lần đầu.

 • Đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, người lao động làm việc không theo hợp đồng sẽ được bên tổ chức huấn luyện nhóm 3 cấp thẻ an toàn. Thẻ này có thời hạn sử dụng là 2 năm

5. Đối tượng nào cần phải huấn luyện an toàn nhóm 3?

Theo nghị định 44/2016 NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016, huấn luyện an toàn nhóm 3 với các đối tượng làm những công việc có yêu cầu rất nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: 

 • Người sản xuất, bảo quản, sử dụng và vận chuyển các hóa chất độc hại, nguy hiểm.

 • Người chế tạo,  sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành, kiểm tra máy, các thiết bị bên trong hang hầm, ở hầm tàu hoặc phương tiện thủy.

 • Người trực tiếp thi công xây dựng các công trình.

 • Người chế tạo hoặc lắp ráp các thiết bị, vật tư đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Người vận hành các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Người làm các công việc ở không gian bị hạn chế như: hầm, đường hầm, giếng, đường cống, bể, các công trình ngầm,…

 • Người làm công việc trên không hoặc nơi cheo leo rất nguy hiểm.

 • Người sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị đòi hỏi sự nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Người làm các công việc về hàn cắt kim loại.

 • Người thực hiện kiểm tra thiết bị vật tư, tháo dỡ đòi hỏi sự nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Người thực hiện kiểm định về kỹ thuật an toàn thiết bị đòi hỏi sự nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Người làm các công việc vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh chuồng trại.

 • Người làm vận hành, tháo dỡ, sửa chữa, bảo dưỡng, giám sát, kiểm tra hoạt động máy hoặc các thiết bị trong thi công xây dựng.

 • Người lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành và vệ sinh các loại máy mài,  máy phay, máy tiện, máy bào, cưa, máy in dùng trong công nghiệp,... 

 • Người làm việc trên biển, trên sông hoặc lặn dưới nước.

 • Người làm về thi công, vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị và hệ thống điện.

6. Vi phạm quy định về sử dụng máy thiết bị bị xử lý thế nào?

Xử phạt hành chính vi phạm quy định về sử dụng máy, thiết bị

Theo Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quy định về sử dụng máy móc hoặc các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động sẽ bị xử phạt: 

Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng:

Khi người lao động không khai báo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngay tại địa phương trong thời gian khoảng 30 ngày trước hoặc sau khi chính thức đưa vào sử dụng các loại máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng:

Đối với các hành vi không lưu trữ đầy đủ các hồ sơ về kỹ thuật máy, vật tư hoặc các thiết bị được yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và lao động.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng nếu vi phạm một trong những điều sau:

 • Vi phạm một trong những quy định ở quy chuẩn kỹ thuật của quốc gia về an toàn và vệ sinh lao động khi sử dụng máy móc, vật tư, trang thiết bị được yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và lao động.

 • Sử dụng máy móc, vật tư, các trang thiết bị được yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và lao động chưa có chứng nhận phù hợp về quy chuẩn kỹ thuật của quốc gia tương ứng.

 • Sử dụng các loại máy móc có yêu cầu chặt chẽ và nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động khi không có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng hay hết thời hạn sử dụng.

Phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng:

Đối với các hành vi tiếp tục dùng máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động dù đã thực hiện kiểm định nhưng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu.

>>> Xem thêm các nhóm huấn luyện an toàn còn lại:

Trên đây là toàn bộ nội dung về huấn luyện an toàn nhóm 3 và những mức phạt mà mọi người nên lưu ý. Hy vọng bài viết trên đã giúp quý bạn có cái nhìn tổng quan hơn về chương trình đào tạo an toàn nhóm 3, nếu có nhu cầu hay bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ đội ngũ tư vấn công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam ngay để được giải đáp cụ thể nhé!

Thông tin liên hệ

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế