Khai giảng lớp "Người đào tạo an toàn vệ sinh lao động" 2023

Căn cứ theo Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Công ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Miền Nam tổ chức mở khóa huấn luyện cho người huấn luyện ATVSLĐ và khóa cập nhật kiến thức

1. Đối tượng tham gia

 • Trưởng phòng/Nhân viên an toàn tại cơ sở làm việc ở doanh nghiệp có đủ điều kiện huấn luyện.

 • Người làm hành chính/nhân sự đồng thời kiêm nhiệm công tác an toàn tại doanh nghiệp muốn nâng cao kiến thức về kỹ thuật, quản lý, pháp luật liên quan đến ATVSLĐ.

 • Người huấn luyện đã có Giấy chứng nhận huấn luyện, muốn bổ sung, cập nhật kiến thức để áp dụng vào công việc hiện tại và đáp ứng yêu cầu của luật định.

 • Người đang theo đuổi con đường trở thành người huấn luyện ATVSLĐ như một nghề nghiệp ổn định.

 • Người tham gia khóa huấn luyện phải đáp ứng 1 trong những yêu cầu sau:

  • Học viên có trình độ đại học với chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm 3 năm trong công tác ATVSLĐ.

  • Học viên có trình độ cao đẳng với chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm 4 năm trong công tác ATVSLĐ.

  • Người huấn luyện ATVSLĐ đã có giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện người huấn luyện ATVSLĐ. Định kỳ 2 năm phải tham gia tập huấn cập nhật kiến thức.

2. Thời gian huấn luyện

Đợt 1: Cuối tháng 3 - Hình thức online qua zoom - Thời lượng; 6 ngày (vào ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần)

Đợt 2: Giữa tháng 4 - Hình thức tại phòng đào tạo của công ty - Thời lượng; 6 ngày (vào ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần)

3. Được cấp giấy chứng nhận theo quy định

Học viên tham dự khóa Huấn luyện, nếu sát hạch đạt yêu cầu sẽ được công ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Miền Nam cấp giấy chứng nhận Người huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo đúng quy định của Pháp luật. (mẫu tại phục II Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH).

4. Thông tin liên hệ

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế