Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động

Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động

Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam chuyên đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động cho các đối tượng được quy định tại thông tư 27/2013-TT/BLĐTBXH

Ngày 10 tháng 02 năm 2015 Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam nhận quyết định số 40/QĐ-ATLĐ về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Cùng ngày Cục an toàn lao động đã cấp giấy chứng nhận Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện Được cấp chứng chỉ huấn luyện số 17/2015/GCN. Theo đó chúng tôi có đầy đủ chức năng tổ chức huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động được quy định tại thông tư 27/2013-BLĐTBXH.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động.

  1.  Các đối tượng đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động:

  1. Nhóm: Người làm công tác quản lý.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo được cấp chứng nhận an toàn lao động có giá trị 2 năm.

  1. Nhóm: Người làm công tác chuyên trách an toàn lao động:

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo được cấp chứng chỉ an toàn lao động có giá trị 5 năm.

  1. Nhóm: Người làm các công việc yêu cầu Nghiêm ngặt về an toàn lao động

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo được cấp chứng chỉ an toàn lao động có giá trị 5 năm.

  1. Nhóm: Người lao động không thuộc 3 nhóm trên.

Sauk hi hoàn thành khóa đào tạo được lưu vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động.

  1. Nội dung các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động:

Nhóm: Người làm công tác quản lý ( Cấp chứng nhận an toàn lao động )

Nhóm: Người làm công tác chuyên trách an toàn lao động ( Cấp chứng chỉ an toàn lao động )

Nhóm: Người làm các công việc yêu cầu Nghiêm ngặt về an toàn lao động:( Cấp chứng chỉ an toàn lao động )

- Huấn luyện an toàn hóa chất .

- Huấn luyện an toàn điện.

- Huấn luyện an toàn vận hành lò hơi

- Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng

- Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị áp lực

Nhóm 4 : Huấn luyện an toàn chung

  1. Biểu phí đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động
  2. Lịch khai giảng các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động.
  3. Thông tin liên hệ đào tạo:

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế