Biểu Phí huấn luyện an toàn lao động

BNG BIU PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐNG (NHÓM 1 – CÁN BỘ QUẢN LÝ)

* Thời gian huấn luyện: 2 ngày (16h).

* Chứng nhận: Cuối khoá học, học viên thi đạt sẽ được cấp Giấy chứng nhận an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu quy định tại Thông tư 27/2013-BLĐTBXH của Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam. 

* Chi phí  đào tạo tại doanh nghiệp:

TT

Số lượng HV

Chi phí

(VNĐ/ khóa học)

Ghi Chú

1

Dưới 20 HV

7.500.000 đồng/ khóa

-Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định TT 27/2013-BLĐTBXH

- Thời gian huấn luyện 2 ngày (16h).

- Chi phí huấn luyện bao gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu TT 27.

-Nếu doanh nghiệp ở các tỉnh sẽ tính thêm chi phí đi lại cho Giảng Viên.

2

20 – 40 HV

9.000.000 đồng/ khóa

3

40 – 60 HV

11.000.000 đồng/ khóa

4

60 – 100 HV

13.000.000 đồng/ khóa

* Chi phí đào tọa tại hội trường của Cty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam:

Số lượng HV

Chi phí

(VNĐ/ HV)

Ghi Chú

N/A

500.000đ/ Học viên

-Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định TT 27.

- Thời gian huấn luyện 2 ngày (16h).

- Chi phí huấn luyện bao gồm: nước uống, thức ăn nhẹ, tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận khóa học theo mẫu TT 27.

-Địa điểm đào tạo hội trường của công ty chúng tôi.

- Sáng từ 8h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 16h30.

-Lịch học sẽ thông báo cho doanh nghiệp khi có đủ số lượng học viên đăng ký.

BNG BIU PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐNG (NHÓM 2 – CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH ATLĐ)

* Thời gian huấn luyện: 5 ngày (48h).

* Chứng nhận: Cuối khoá học, học viên thi đạt sẽ được cấp Giấy chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu quy định tại Thông tư 27/2013-BLĐTBXH của Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam. 

* Chi phí  đào tạo tại doanh nghiệp:

TT

Số lượng HV

Chi phí

(VNĐ/ khóa học)

Ghi Chú

1

Dưới 20 HV

11.000.000 đồng/ khóa

-Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định TT 27/2013-BLĐTBXH

- Thời gian huấn luyện 5 ngày (48h).

- Chi phí huấn luyện bao gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ khóa học theo mẫu TT 27.

-Nếu doanh nghiệp ở các tỉnh sẽ tính thêm chi phí đi lại cho Giảng Viên.

2

20 – 40 HV

13.000.000 đồng/ khóa

3

40 – 60 HV

15.000.000 đồng/ khóa

* Chi phí đào tọa tại hội trường của Cty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam:

Số lượng HV

Chi phí

(VNĐ/ HV)

Ghi Chú

N/A

1.500.000đ/ Học viên

-Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định TT 27.

- Thời gian huấn luyện 5 ngày (48h).

- Chi phí huấn luyện bao gồm: nước uống, thức ăn nhẹ, tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ khóa học theo mẫu TT 27.

-Địa điểm đào tạo hội trường của công ty chúng tôi.

- Sáng từ 8h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 16h30.

-Lịch học sẽ thông báo cho doanh nghiệp khi có đủ số lượng học viên đăng ký.

BNG BIU PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐNG (NHÓM 3 – NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ)

* Thời gian huấn luyện: 3 ngày ( huấn luyện lần đầu ).

* Chứng nhận: Cuối khoá học, học viên thi đạt sẽ được cấp Giấy chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu quy định tại Thông tư 27/2013-BLĐTBXH của Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam. 

* Chi phí  đào tạo tại doanh nghiệp:

TT

Số lượng HV

Chi phí

(VNĐ/ khóa học)

Ghi Chú

1

Dưới 20 HV

7.000.000 đồng/ khóa

-Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định TT 27/2013-BLĐTBXH

- Thời gian huấn luyện 3 ngày (30h).

- Chi phí huấn luyện bao gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ khóa học theo mẫu TT 27.

-Nếu doanh nghiệp ở các tỉnh sẽ tính thêm chi phí đi lại cho Giảng Viên.

2

20 – 40 HV

9.000.000 đồng/ khóa

3

40 – 60 HV

11.000.000 đồng/ khóa

* Chi phí đào tọa tại hội trường của Cty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam:

Số lượng HV

Chi phí

(VNĐ/ HV)

Ghi Chú

N/A

1.500.000đ/ Học viên

-Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định TT 27.

- Thời gian huấn luyện 3 ngày (30h).

- Chi phí huấn luyện bao gồm: nước uống, thức ăn nhẹ, tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ khóa học theo mẫu TT 27.

-Địa điểm đào tạo hội trường của công ty chúng tôi.

- Sáng từ 8h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 16h30.

-Lịch học sẽ thông báo cho doanh nghiệp khi có đủ số lượng học viên đăng ký.

BNG BIU PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐNG (NHÓM 4 – NGƯỜI LAO ĐỘNG NGOÀI 3 NHÓM TRÊN)

* Thời gian huấn luyện: 2 ngày ( 16H ).

* Chứng nhận: Cuối khoá học, học viên thi đạt sẽ được lưu vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu quy định tại Thông tư 27/2013-BLĐTBXH của Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam. 

* Chi phí  đào tạo tại doanh nghiệp:

TT

Số lượng HV

Chi phí

(VNĐ/ khóa học)

Ghi Chú

1

Dưới 50 HV

7.000.000 đồng/ khóa

-Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định TT 27/2013-BLĐTBXH

- Thời gian huấn luyện 2 ngày (16h).

- Chi phí huấn luyện bao gồm: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp sổ theo dõi.

-Nếu doanh nghiệp ở các tỉnh sẽ tính thêm chi phí đi lại cho Giảng Viên.

2

50 – 100 HV

9.000.000 đồng/ khóa

3

100 – 200 HV

11.000.000 đồng/ khóa

4 200-300 HV 13.000.000 đồng/khóa

5

Trên 300 HV

15.000.000 đồng/ khóa

* Chi phí đào tọa tại hội trường của Cty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam:

Số lượng HV

Chi phí

(VNĐ/ HV)

Ghi Chú

N/A

500.000đ/ Học viên

-Huấn luyện theo chương trình khung và theo quy định TT 27.

- Thời gian huấn luyện 3 ngày (30h).

- Chi phí huấn luyện bao gồm: nước uống, thức ăn nhẹ, tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp sổ theo dõi.

-Địa điểm đào tạo hội trường của công ty chúng tôi.

- Sáng từ 8h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 16h30.

-Lịch học sẽ thông báo cho doanh nghiệp khi có đủ số lượng học viên đăng ký.

Chú ý :

- Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam: Cử giáo viên tham gia giảng dạy, tự lo phương tiện đi lại, chuẩn bị bài kiểm tra trắc nghiệm, hoàn tất các thủ tục hồ sơ cho công ty.

- Quí đơn vị: Lập danh sách nhân viên tham dự, thời gian huấn luyện gửi trước 7 ngày (làm việc) cho chúng tôi ( bao gồm : Tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, bộ phận công tác, chức vụ…) để làm công văn gửi lên Sở, bố trí phòng học, sắp xếp công tác để nhân viên tham dự lớp học, chuẩn bị máy chiếu, giấy bút để nhân viên ghi chú trong quá trình học, làm bản phác thảo sơ lược về an toàn trong quy trình sản xuất của công ty.

Chi tiết xin liên hệ:

Công Ty TNHH Hun Luyn An Toàn K Thut Min Nam

Địa Chỉ: Số 23, đường D14B, khu phố 3, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

Ðiện Thoại: (08)66851638/ HOTLINE : 0908067408    Fax: (08)62.690.253

Website : http://antoanmiennam.com/

Email: huanluyenantoanmiennam@gmail.com

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế