Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trên toàn quốc

THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP 

- Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động.

-Căn cứ vào giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện số 17/2015-GCN của công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam.

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động công ty chúng tôi thường xuyên mở các lớp huấn luyện an toàn lao động trên toàn quốc như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN ATVSLĐ

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động, gồm các nhóm sau:

1. Huấn luyện ATVSLĐ cho Nhóm: Người làm công tác quản lý

a. Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương;

b. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

c. Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Huấn luyện: cán bộ chuyên trách ATLĐ

a. Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b. Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Huấn luyện: người làm công tác có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định trong thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH .

4. Huấn luyện ATVSLĐ người lao động ngoài các nhóm trên

Người lao động không thuộc các nhóm nêu trên (lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

II. Nội dung huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

1. Nhóm "Người làm công tác quản lý"

Được huấn luyện kiến thức chung

Nhóm "người làm công tác quản lý" bài gồm các kiến thức chung sau đây:

a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

2. Nhóm "Cán bộ chuyên trách ATLĐ"

Được huấn luyện kiến thức chung

Nhóm "Cán bộ chuyên trách ATLĐ" bao gồm các kiến thức chung sau đây:

a. Kiến thức chung như nhóm "Người làm công tác quản lý".

b. Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở.

c. Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

3. Nhóm "Người làm công tác có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ"

Được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành

Nhóm "người công tác có yêu cầu nghiêm ngặt" bao gồm các kiến thức chung và chuyên ngành:

a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

b. Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

d. Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

đ. Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

4. Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4

Huấn luyện nhóm 4 bài gồm các phần:

a. Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

b. Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

III. Chứng nhận/Chứng chỉ:

Kết thúc khóa huấn luyện, học viên sẽ tham gia làm bài kiểm tra và được cấp chứng chỉ/Chứng nhận nếu đạt yêu cầu.

Nhóm "Người làm công tác quản lý": Chứng nhận huấn luyện có giá trị 2 năm.

Nhóm 2&3 : Chứng chỉ huấn luyện có giá trị 5 năm.

Nhóm 4 : Vào sổ theo dõi huấn luyện.

IV. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM HỌC:

1. Thời gian: 

Khóa huấn luyện An toàn lao động tập trung: Thứ 7 & chủ nhật( hàng tuần).

Khóa huấn luyện An toàn lao động theo yêu cầu: Theo yêu cầu của Đơn vị, Doanh nghiệp hoặc nhóm học viên(có nhu cầu).

2. Địa điểm :

Khóa huấn luyện An toàn lao động tập trung: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Khóa huấn luyện An toàn lao động theo yêu cầu: Do Quý Đơn vị, Doanh nghiệp hoặc nhóm học viên yêu cầu.

Ngoài ra, khóa huấn luyện có thể được tổ chức tại các địa phương khác, các khu công nghiệp hoặc các khu chế xuất( nếu chúng tôi nhận được số lượng học viên đăng ký phù hợp).

IV. Hồ sơ đăng ký huấn luyện an toàn bao gồm:

1. Bản photo Chứng minh thư nhân dân;

2. Thông tin cá nhân bao gồm: Ngày sinh, Giới tính, Quốc tịch, Số CMND, Công việc.

3. Ảnh màu (3 x 4) cm: 02 chiếc.

4. Học phí: được nộp tại lớp vào buổi khai giảng

 V. Thủ tục đăng ký học khóa huấn luyện an toàn lao động: 

Quý cơ quan/cá nhân có nhu cầu tham dự lớp học vui lòng đăng ký học trực tuyến, gửi email, fax, điện thoại đăng ký danh sách học viên tham dự trước ngày khai giảng. Nộp hồ sơ học viên và học phí vào ngày đầu buổi khai giảng.

7. Thông tin liên hệ

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế