Khai giảng lớp học an toàn lao động tại Cần Thơ

KHAI GIẢNG LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CẦN THƠ

hoc-an-toan-lao-dong-tai-can-tho

THÔNG BÁO (V/v khai giảng lớp học an toàn lao động tại Cần Thơ theo thông tư 27/2013 Bộ lao động )

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

- Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động.

- Căn cứ vào giấy chứng nhận số 17/GCN-2015 do bộ lao động thương binh xã hội cấp ngày 09-02-2015 về hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động theo TT27/2013-BLĐTBXH

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại TP Cần Thơ".

1. Đối tượng tham dự lớp học an toàn lao động tại Cần Thơ:

được quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động được chia thành 4 nhóm chính sau:

 • Huấn luyện nhóm: Người làm công tác quản lý
 • Huấn luyện nhóm: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Huấn luyện nhóm: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này (phụ lục I).
 • Huấn luyện nhóm: Các đối tượng khác

2. Khai giảng lớp học an toàn lao động tại Cần Thơ:

Ngày 20 Hàng tháng. Vui lòng liên hệ 0908067408 để có thông tin mới nhất lịch khai giảng lớp học an toàn lao động trong tháng.

NỘI DUNG LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CẦN THƠ

Nhằm triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm làm việc: Chương trình được công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam thiết kế theo quy định của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn các lớp an toàn lao động vệ sinh lao động sau:

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG N.1- CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 • Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động sau huấn luyện.
 • Chuyên đề 2:  Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở cơ sở.
 • Chuyên đề 3: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa
 • Chuyên đề 4: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG N.2 - CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 • Chuyên đề 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Chuyên đề 2:  Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động ở cơ sở
 • Chuyên đề 3: Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn
 • Chuyên đề 4: Huấn luyện theo đặc thù riêng của từng khóa huấn luyện
 • Chuyên đề 5: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG N.3 - CẤP CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 • Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Chuyên đề 2: Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Chuyên đề 3:  Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động
 • Chuyên đề 4: Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Chuyên đề 5: Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động
 • Chuyên đề 6: Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Chuyên đề 7: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

4. Học phí

Học phí: 1.500.000 VNĐ/học viên.

5. Giảng viên

Sở lao động thương binh và xã hội, các giảng viên từ các trường đại học uy tín trong nước.

6. Chứng chỉ

Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định tại thông tư 27/2013-BLĐTBXH.

7. Thông tin liên hệ

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế