Lớp học an toàn lao động tại Đồng Nai

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI

- Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động.

-Căn cứ vào giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện số 17/2015-GCN của công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam.

Lớp học an toàn lao động tại đồng nai

THÔNG BÁO: khai giảng lớp học an toàn lao động tại ĐỒNG NAI

*** Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động công ty chúng tôi thường xuyên mở các lớp huấn luyện an toàn lao động tại Đồng Nai như sau:

1. Mục tiêu lớp học an toàn lao động tại Đồng Nai dành cho cán bộ quản lý

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

- Trình bày được phương pháp xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động và tuyên truyền thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong quần chúng;

- Phân tích được các nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất và các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

Hướng dẫn kỹ năng Thẩm định và  phê duyệt  kế hoạch bảo hộ lao động của doanh nghiệp đúng thủ tục, qui định;

- Hướng dẫn kỹ năng Phân tích báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi hoạt động của doanh nghiệp;

- Hướng dẫn kỹ năng Chỉ đạo, thực hiện đúng các qui định của Nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được giao quản lý.

2. Mục tiêu lớp học an toàn lao động tại Đồng Nai dành cho cán bộ chuyên trách

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

- Trình bày được nội dung về công tác quản lý vệ sinh, an toàn lao động;

- Trình bày được các quy định an toàn chung về quản lý, sử dụng các loại phương tiện, thiết bị, vật tư thường sử dụng trong sản xuất;

- Trình bày được phương pháp xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động và tuyên truyền thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong quần chúng;

- Phân tích được các nguy cơ gây mất an toàn trong một số lĩnh vực công việc và biện pháp phòng ngừa;

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn điện, hóa chất;

- Xây dựng được quy định an toàn trong quản lý, sử dụng các phương tiện, thiết bị cụ thể;

- Thực hiện thành thạo biện pháp an toàn khi làm việc trên cao;

- Thực hiện thành thạo kỹ thuật cứu người bị tai nạn giật điện và các tai nạn thông thường khác.

3. Mục tiêu lớp học an toàn lao động tại Đồng Nai dành cho người vận hành thiết bị nghiêm ngặt

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

- Biết được đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại khi làm việc.

- Trình bày được kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Nắm được các phương pháp xử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong sản xuất.

- Sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân, biết cách tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc trong quá trình làm việc.

- Đánh giá các yếu tố nguy hiểm và phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.

4. Mục tiêu đào tạo an toàn lao động tại Đồng Nai dành cho người lao động

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

- Biết được các yêu cầu về  an toàn lao động vệ sinh lao động tại công trường, phân xưởng, các yêu cầu an toàn lao động vệ sinh lao động vói từng công việc được giao.

- Nắm được các phương pháp sử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong sản xuất.

- Sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân, biết cách sơ cứu tai nạn lao động , xác định được các phương pháp xử lý sự cố trong sản xuất.

- Thực hiện đúng các qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật và doanh nghiệp

5. Học phí huấn luyện an toàn tại Đồng Nai:

- Học tại hội trường chúng tôi : 800.000 VNĐ/học viên.

- Lớp học tại doanh nghiệp : 9.000.000 VND/Lớp

Hoặc tham khảo biểu phí huấn luyện an toàn lao động tại đây.

6. Giảng viên

Cục an toàn lao động - Bộ lao động thương binh và xã hội,Sở lao động thương binh xã hội và các giảng viên từ các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc.

7. Chứng chỉ

Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định tại thông tư 27/2013-BLĐTBXH.

*** Tham khảo chương trình khung huấn luyện an toàn lao động tại đây

8. Thông tin liên hệ

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế