Lớp học an toàn lao động tại Bình Dương

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động.

-Căn cứ vào giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện số 17/2015-GCN của công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam.

lớp học an toàn lao động tại bình dương

Thông báo: khai giảng lớp học an toàn lao động tại Bình Dương

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động công ty chúng tôi thường xuyên mở các lớp huấn luyện an toàn lao động tại Bình Dương như sau :

1. Đối tượng tham dự lớp học an toàn lao động tại Bình Dương được chia làm 4 nhóm chính sau:

-  Nhóm Người làm công tác quản lý.
-  Nhóm Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
-  Nhóm Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư 27/2013

-  Nhóm đối tượng ngoài các nhóm trên, người lao động làm việc không có các yêu cầu Nghiêm ngặt về an toàn lao động.

2. Lịch Khai giảng lớp học an toàn lao động tại Bình Dương:

- Khai giảng ngày 20 Hàng tháng. Vui lòng liên hệ 0908067408 để có thông tin mới nhất lịch khai giảng lớp học an toàn lao động trong tháng.

- Hoặc xem thông tin huấn luyện tại : http://antoanmiennam.com/tin-huan-luyen/

3. Địa điểm lớp học an toàn lao động tại Bình Dương:

- Tổ chức tại hội trường thành phố Bình Dương hoặc tại doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH  HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BÌNH DƯƠNG

Nhằm triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm làm việc: Chương trình được Công ty TNHH huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam thiết kế theo chương trình khung của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn các lớp an toàn lao động vệ sinh lao động như sau :

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ (NHÓM 1) - CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG (Học 16 giờ).

- Nội dung 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động sau huấn luyện.
- Nội dung 2:  Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở cơ sở.
- Nội dung 3: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa
- Nội dung 4: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ AN TOÀN (NHÓM 2) - CẤP CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG (Học 48 giờ).

- Nội dung 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Nội dung 2:  Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động ở cơ sở
- Nội dung 3: Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn
- Nội dung 4: Huấn luyện theo đặc thù riêng của từng khóa huấn luyện
- Nội dung 5: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 - CẤP CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

- Nội dung 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Nội dung 2: Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Nội dung 3:  Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động
- Nội dung 4: Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Nội dung 5: Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động
- Nội dung 6: Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Nội dung 7: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện.

4. Học phí huấn luyện an toàn tại Bình Dương:

- Học tại hội trường chúng tôi : 800.000 VNĐ/học viên.

- Lớp học tại doanh nghiệp : 9.000.000 VND/Lớp

Hoặc tham khảo biểu phí huấn luyện an toàn lao động tại đây.
 

5. Giảng viên:

- Cục an toàn lao động - Bộ lao động thương binh và xã hội,Sở lao động thương binh xã hội và các giảng viên từ các trường đại học cao đẳng tại TP.Hồ Chí Minh .

6. Chứng chỉ:

- Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định tại thông tư 27/2013-BLĐTBXH.

7. Thông tin liên hệ

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế