Quy tắc an toàn khi làm việc với hóa chất

Hoá chất dễ cháy nổ: là các chất có thể tự phân giải gây cháy nổ hoặc cùng các chất khác tạo thành hỗn hợp cháy nổ dưới điều kiện nhất định về thành phần, nhiệt độ, áp suất... đây cũng làm một trong những yêu cầu huấn luyện an toàn lao động bắt buộc.

- Giới hạn nổ: Hổn hợp hơi và khí cháy với không khí chỉ có thể nổ được trong một khoảng nồng độ nhất định. Khoảng nồng độ giới hạn đó gọi là giới hạn nổ. Các chất có giới hạn nổ càng rộng càng nguy hiểm về cháy nổ.

- Một số giới hạn nổ của các chất thông dụng theo % thể tích với không khí.

+ Axêtylen :    2.5 – 80

+ Axêton :    1.6 – 11

+ Bu tan :    1.86 – 8.4

+ Propan :    2.12 – 9.35

+ Toluen :    1.27 – 6.75

+ Xăng :    0.7 - 8

MỘT SỐ YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN

TRONG SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT DỄ CHÁY NỔ

- Phải có đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, phải hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản cho công nhân. Quần áo, găng tay, ủng, kính, mặt nạ phòng độc v.v... phải phù hợp với tính chất công việc, mức độ độc hại của hoá chất. Cấm sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã bị hư hỏng.

- Tất cả các cơ sở sản xuất hoặc sử dụng hóa chất cháy nổ đều phải thực hiện các quy trình sản xuất đảm bảo hỗn hợp, khí, hơi bụi của các hoá chất này với không khí luôn ngoài vùng giới hạn nổ theo quy định.

- Tất cả các cơ sở sản xuất sử dụng các hoá chất dễ cháy nổ phải đăng ký với cơ quan Sở Lao động – Thương binh và xã hội . Phải có kế hoạch phòng chống cháy nổ và bảo đảm đủ điều kiện thực hiện.

- Nơi sản xuất hoặc sử dụng hóa chất dễ cháy nổ phải có lối thoát nạn, phải có các buồng phụ, những buồng phụ này phải cách ly với nơi sản xuất chính bằng các cấu kiện ngăn chặn đặc biệt và có giới hạn chịu lửa nhỏ nhất là 1,5 giờ.

- Các cơ sở sản xuất hoặc sử dụng hóa chất dễ cháy nổ đều phải được trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy tương ứng. Đối với các chất cháy nổ kèm theo tính độc hại hoặc khi cháy nổ sinh hơi khí độc thì cơ sở phải trang bị thêm phương tiện chống hơi độc.

- Trong khu vực sản xuất và sử dụng hóa chất cháy nổ phải quy định chặt chẽ chế độ dùng lửa, khu vực dùng lửa. Phải có bảng chỉ dẫn bằng chữ và ký hiệu cấm lửa để ở nơi dễ nhận thấy, phải có nơi hút thuốc lá riêng cách xa nơi có hóa chất dễ cháy nổ ít nhất 10 m. Khi cần thiết phải sửa chữa cơ khí, hàn điện hay hàn hơi phải có quy trình làm việc an toàn PCCC, có xác nhận của cán bộ an toàn lao động.

- Tất cả các dụng cụ điện, thiết bị điện đều phải là loại phòng chống cháy nổ. Việc dùng điện chạy máy và điện thắp sáng ở những nơi có hóa chất dễ cháy nổ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Không được đặt dây cáp điện trong cùng một đường rãnh ngầm hoặc nổi có ống dẫn hơi khí, chất lỏng dễ cháy nổ, không được lợi dụng các đường ống này làm vật nối đất tự nhiên.

- Khi sửa chữa thay thế thiết bị điện thuộc nhánh nào thì phải cắt điện dẫn vào nhánh đó và chỉ người có trách nhiệm kỹ thuật điện mới được tiến hành việc này.

- Thiết bị điện nếu không bọc kín, an toàn về cháy nổ thì không được đặt ở nơi có hoá chất dễ cháy nổ.

- Cầu dao cầu chì, ổ cắm điện phải đặt ở ngoài khu vực cháy nổ.

- Bất kỳ nhánh dây điện nào cũng đều phải có cầu chì hay thiết bị bảo vệ tương ứng.

- Tất cả các chi tiết máy động hoặc dụng cụ làm việc đều phải làm bằng vật liệu không được phát sinh tia lửa do ma sát hay va đập. Tất cả các trang thiết bị bằng kim loại đều phải tiếp đất, các bộ phận hay chi tiết bị cách điện đều phải có cầu nối tiếp dẫn.

- Không dùng khí nén có ôxy để nén đẩy hóa chất dễ cháy nổ từ thiết bị này sang thiết bị khác. Khi san rót hoá chất dễ cháy nổ từ bình này sang bình khác phải tiếp đất bình chứa và bình rót.

- Đối với việc hàn thiết bị, ống dẫn trước đây chứa hóa chất dễ cháy nổ, phải mở hết các nắp thiết bị, mặt bích ống dẫn để thoát hết khí dễ cháy nổ ra ngoài đảm bảo không còn khả năng tạo hỗn hợp cháy nổ, khi đó mới được tiến hành.

- Khi sơn xì, nhất là sơn trong diện tích kín phải đảm bảo hỗn hợp sơn với không khí ở ngoài vùng giới hạn nổ tránh hiện tượng tích điện gây cháy nổ.

* Ghi nhớ:

- Làm việc với hoá chất dễ cháy nổ phải có đầy đủ phương tiện, dụng cụ đúng tiêu chuẩn phương tiện PCCC và cứu hộ.

- Tuân thủ nghiêm ngặt qui trình làm việc an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn của môi trường làm việc.

Công ty TNHH huấn luyện an toàn Miền Nam thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện an toàn hóa chất và cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn hóa chất theo thông tư TT27-2013-BLĐTBXH. vui lòng xem thông báo mở lớp huấn luyện an toàn lao động tại đây. Hoặc liên hệ hotline 0908067408 để được tư vấn.

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế