Biểu phí quan trắc môi trường lao động

Biểu phí quan trắc môi trường lao động

THÔNG TƯ Số: 08/2014/TT-BT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế, biểu phí quan trắc môi trường lao động như sau:

STT Hạng mục Chi phí Đơn vị tính
1 Bụi toàn phần- trọng lượng (mẫu thời điểm) 91.000 đồng/mẫu
2 Bụi chứa hóa chất phân tích (SIO2 gây bụi phổi) 182.000 đồng/mẫu
3 Phân tích silic tự do SiO2 trong bụi 280.000 đồng/mẫu
4 Phân tích giải kích thước hạt bụi 133.000 đồng/mẫu
5 Đo, đếm bụi sợi Amiăng 280.000 đồng/mẫu
6 Bụi Amiăng (xác định hàm lượng, phân loại Amiăng) 700.000 đồng/mẫu
7 Bụi bông 210.000 đồng/mẫu
8 Bụi hạt (đánh giá phòng sạch) 70.000 đồng/mẫu
9 Bụi tổng lơ lửng (mẫu 24h) 700.000 đồng/mẫu
10 Bụi hô hấp- trọng lượng (mẫu cả ca 8h) 280.000 đồng/mẫu
11 Bụi PM10 (trọng lượng, kích thước ≤10), mẫu thời điểm 140.000 đồng/mẫu
12 Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước≤2.5), mẫu thời điểm 140.000 đồng/mẫu
13 Bụi phóng xạ 1.300.000 đồng/mẫu
14 Các hơi khí độc 133.000 đồng/mẫu
15 Hơi khí độc kim loại, các chất vô cơ: Pb, Cu, Mn. Fe, Ni,.... 140.000 đồng/mẫu
16

Vi khí hậu

 - Nhiệt độ

 - Ẩm độ

 - Vận tốc gió

 - Bức xạ nhiệt

56.000 đồng/mẫu
17 Ồn chung 35.000 đồng/mẫu
18

Ồn tương đương

 - Đo tiếng ồn tương đương 30 phút 73.000 đồng/mẫu
 - Đo tiếng ồn tương đương 60 phút 224.000 đồng/mẫu
 - Đo tiếng ồn tương đương 240 phút 420.000 đồng/mẫu
19 Ồn phân tích theo dải tần 84.000 đồng/mẫu
20 Đo ánh sáng 18.000 đồng/mẫu
21 Đo rung động
 - Tần số cao 70.000 đồng/mẫu
 - Tần số thấp 42.000 đồng/mẫu
22 Đo phóng xạ 260.000 đồng/mẫu
23 Phóng xạ tổng liều 260.000 đồng/mẫu
24 Đo liều xuất phóng xạ 250.000 đồng/mẫu
25 Đo áp suất 14.000 đồng/mẫu
26 Đo thông gió 40.000 đồng/mẫu
27 Điện từ trường
 - Tần số cao 90.000 đồng/mẫu
 - Tần số công nghiệp 56.000 đồng/mẫu
28 Bức xạ cực tím 84.000 đồng/mẫu
29 Đo siêu âm 65.000 đồng/mẫu
30 Phân tích định tính thành phần các chất 2.600.000 đồng/mẫu
31 Bụi toàn phần- trọng lượng (mẫu cả ca. 8h) 385.000 đồng/mẫu
32 Bụi hô hấp - trọng lượng (mẫu thời điểm) 140.000 đồng/mẫu
33 Bụi tổng lơ lửng (mẫu thời điểm) 140.000 đồng/mẫu
34 Bụi PM10 (trọng lượng kích thước<10), mẫu 24h 1.120.000 đồng/mẫu
35 Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước<2.5), mẫu 24h 1.120.000 đồng/mẫu
36 Hơi khí độc chỉ điểm và các hơi khí độc khác: CO; SO2; CO2; NO2; H2S; NH3,... 140.000 đồng/mẫu
37 Hơi axit, kiềm: HCL; H2SO4; H3PO4; HNO3,... KOH; NaOH,... 140.000 đồng/mẫu
38 Hơi dung môi hữu cơ. các hợp chất hữu cơ bay hơi, hóa chất phức tạp: Benzen, Toluen, Xylen, Xăng,… 350.000 đồng/mẫu

Biểu phí trên được áp dụng cho các cơ sở cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động trên Toàn Quốc, và sai số chỉ được trong phạm vi nhất định. Để có thể được tư vấn cụ thể về mức biểu phí tạo địa điểm cần thực hiện, quý đối tác vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn của công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam tại: 0974183742 (Ms Ngân).

Thông tin liên hệ

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế