Mẫu Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động

MẪU CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Căn cứ pháp lý : Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Mẫu chứng nhận an toàn vệ sinh lao động được cấp cho các nhóm đối tượng:

  • Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
  • Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
  • Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
  • Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động

Mẫu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động do công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam cấp:

MẪU THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Căn cứ pháp lý : Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Mẫu thẻ an toàn lao động được cấp cho đối tượng nhóm 3 - người làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Điều 24. Quản lý việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn, và Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Khoản 2. Cấp Thẻ an toàn

a) Người sử dụng lao động cấp Thẻ an toàn cho người được huấn luyện thuộc nhóm 3 sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Tổ chức huấn luyện cấp Thẻ an toàn cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động;

b) Thẻ an toàn theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Mẫu thẻ an toàn lao động do công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam cấp cho ngừời lao động không theo hợp đồng lao động :

Mẫu thẻ an toàn lao động do công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam cấp cho ngừời lao động có hợp đồng lao động , Ngừơi sử dụng lao động ký đóng dấu vào thẻ đúng theo quy định của NĐ44/2016-NĐ-CP

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế