Tư vấn an toàn - Sức khoẻ - Môi Trường (HSE)

Công ty TNHH huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam cung cấp các dịch vụ tư vấn về an toàn - sức khoẻ - môi trường :

- Tư vấn an toàn lao động, vệ sinh lao động và bênh nghề nghiệp.

- Tư vấn xây dựng và giám sát thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.

- Thẩm định thiết kế và giám sát quá trình chế tạo, lắp đặt vận hành thiết bị.

- Xây dựng biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố.

- Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn....

Thông tin liên hệ

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế