Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN KỸ THUẬT MIỀN NAM

Địa chỉ: Số 23 đường D14B, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0908 067 408 - 0912 427 039

Tư vấn: 08 6685 1638      Email: huanluyenantoanmiennam@gmail.com

THÔNG BÁO MỞ LỚP

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Quy định tại nghị định 44/2016/NĐ-CP)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Căn cứ Bộ luật lao động số: 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012, của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ quyết định số: 40/QĐ-ATLĐ và giấy chứng nhận “Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện, được cấp chứng chỉ huấn luyện” số: 17/20165/GCN cấp ngày 10/02/2015 của Cục an toàn lao động cấp cho Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam.

Công ty TNHH Huấn Luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam, thường xuyên mở các khóa Huấn luyện “An toàn lao động, Vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, chi tiết như sau:

I.                    ĐỐI TƯỢNG:

STT

ĐỐI TƯỢNG

THỜI LƯỢNG

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1

Nhóm 1
(Người làm công tác quản lý)

16 giờ

Tham khảo: “Nội dung & Đối tượng huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động” Quy định tại nghị định 44/2016/NĐ-CP.

2

Nhóm 2
(Cán bộ chuyên trách & bán chuyên trách về AT-VS lao động)

48 giờ

3

Nhóm 3
(Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VS lao động)

24 giờ

4

Nhóm 4
(Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3 và 5)

16 giờ

5

Nhóm 5
(Người làm công tác y tế)

56 giờ

6

Nhóm 6
(Người tham gia trong mạng lưới An toàn, vệ sinh viên)

04 giờ

 II. CHỨNG NHẬN/CHỨNG CHỈ:

Kết thúc khóa huấn luyện, học viên sẽ tham gia làm bài kiểm tra và được cấp Giấy chứng nhận, Thẻ an toàn lao động nếu đạt yêu cầu. Mẫu theo quy định tại phụ lục nghị định 44/2016/NĐ-CP

 III. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM HỌC:

3.1. Thời gian:

Khóa huấn luyện An toàn lao động tập trung: Thứ 7 & chủ nhật( hàng tuần).

Khóa huấn luyện An toàn lao động theo yêu cầu: Theo yêu cầu của Đơn vị, Doanh nghiệp hoặc nhóm học viên(có nhu cầu).

3.2. Địa điểm:

Khóa huấn luyện An toàn lao động tập trung: Hà Nội, Hồ Chí Minh và tại tất cả các Tỉnh/Thành phố trên toàn quốc.

Khóa huấn luyện An toàn lao động theo yêu cầu: Do Quý Đơn vị, Doanh nghiệp hoặc nhóm học viên yêu cầu.

* Chúng tôi sẽ tổ chức các lớp học tập trung tại tất cả các địa phương( nếu có số lượng học viên đăng ký phù hợp).

 IV. ĐĂNG KÝ & THỦ TỤC NHẬP HỌC:

4.1. Đăng ký: Theo một trong những cách sau đây.

- Điện thoại: 0908 067 408  hoặc 0912 427 039

- ĐT : 028 6685 1638          Fax: 028 6269 0248

- Email: huanluyenantoanmiennam@gmail.com hoặc huyen.nv@antoanmiennam.com

4.2. Thủ tục:

- 02 ảnh 3x4cm

- 01 CMND/Hộ chiếu Photo

Kính đề nghị Quý doanh nghiệp và học viên có nhu cầu tham dự các Khóa huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động liên hệ sớm để thuận tiện việc chuẩn bị lớp học.

THÔNG TIN LIÊN HỆ :

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam

Địa Chỉ: Số 23, đường D14B, khu phố 3, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

Ðiện Thoại: 0908067408   Hoặc 0912 427 039

Tel : ( 028)   6685 1638           Fax: (028)62.690.248

Email: huanluyenantoanmiennam@gmail.com

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế